Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement

Huisreglement Fysio Fitness Beilen

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Algemene regels

 • Aanwijzingen van het personeel moet u altijd opvolgen.
 • U boekt een groepsles, personal training of een fitnessuur vooraf via het klantenportaal.
 • Het is binnen de praktijk niet toegestaan om te roken of verdovende middelen te gebruiken.
 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden.
 • In de praktijk is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk behoudt zicht het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Parkeert u uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Lectuur in de wacht- of oefenruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • Fysio Fitness Beilen stelt zich niet aansprakelijk voor vernieling en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Bij individuele training houdt u zich aan de trainingstijden.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fitness medewerkers hebben gehouden.
 • Voor het gebruik van de apparaten in de oefenruimte is het gebruik van een handdoek i.v.m. de hygiëne vereist. U dient hiervoor een eigen handdoek meenemen.
 • Gebruikte apparaten worden schoon gemaakt na gebruik. De middelen hiervoor zijn in de oefenzaal aanwezig.
 • Het is niet toegestaan om meerdere fitnessapparaten tegelijkertijd bezet te houden.
 • Ruim na gebruik van oefenmaterialen deze ook weer op.
 • Gebruik de fitnessapparatuur en materialen op de juiste manier.
 • Leden dragen passende sportkleding, en schone sportschoenen. Een pet of een muts is niet toegestaan evenmin als een haltershirt/hemd voor de heren.
 • Berg uw waardevolle spullen op in de daarvoor bestemde kluisjes en ruim na het sporten het kluisje uit en laat het leeg achter.
 • Het is verboden foto’s en films te maken van anderen in en om Fysio Fitness Beilen.
 • Vanuit diverse opleidingen zoals Sport & Beweging begeleiden wij stagiaires.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Bij vragen, klachten of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de medewerkers van Fysio Fitness, of vragen om een vertrouwenspersoon.
 • Vertrouwenspersonen binnen Fysio Fitness en Fysio Centrum zijn: Evert Hoffmann en Simone den Hartog Jager.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie via NL Actief, meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl
 • De praktijk hanteert de Algemene verordening gegevensbescherming.(AVG)
 • Fysio Fitness Beilen hanteert algemene voorwaarden en heeft een privacyreglement.
 • In en om de vestiging van Fysio Fitness Beilen zijn camera’s aanwezig. Deze camera’s worden gebruikt voor het vergroten van de veiligheid. De Lijnwoerd het pand, waarin ook Fysio Fitness Beilen is gehuisvest, wordt gebruikt door verschillende zorgdisciplines op verschillende dagen en tijden. Voor de veiligheid van patiënt/cliënt en medewerkers zijn er in de algemene verkeersruimten op verschillende plekken in het gebouw camera’s geïnstalleerd. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. De inzet van camera’s is daarom aangegeven bij de ingang van het gebouw en wordt ook hier vermeld.