Privacyverklaring

Ons privacy reglement

Fysio Fitness Beilen houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie bij van uw directe persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

1. Beheer
De website www.fysiofitnessbeilen.nl wordt beheerd door BSConnect in opdracht van het Fysio Fitness Beilen.

2. Bezoek aan website
Het bezoek aan onze website kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die in algemene zin iets zeggen over bezoeken aan onze website. Bijvoorbeeld aantallen bezoekers en welke pagina’s het meest bezocht worden. Daarvoor gebruiken we Google Analytics.
Belangrijk om te weten is dat wij van Google Analytics gebruikmaken op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor de inzet van de Google Analytics cookies. IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens worden over een beveiligde verbinding gestuurd, zodat een website bezoek niet tot een natuurlijk persoon kan worden herleid.

3. Gegevens van bezoekers
Uw rechten als betrokkene zijn met de komst van de AVG als volgt geformaliseerd:
• Het recht op data portabiliteit; uw persoonsgegevens mag u overdragen.
• Het recht op vergetelheid; u mag ‘vergeten’ / uit ons bestand ‘gewist’ worden.
• Het recht op inzage; u mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.
• Het recht op rectificatie en aanvulling; de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden op uw verzoek gewijzigd.
• Het recht op beperking van de verwerking; als u minder persoonsgegevens door ons wilt laten verwerken, dan passen wij de verwerking daar op aan.

Het recht op gevrijwaard blijven van geautomatiseerde besluitvorming en profilering; bij alle verwerkingen en acties is sprake van menselijke tussenkomst.
• Het recht op bezwaar; u mag bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.
• Het recht op duidelijke informatie; op uw verzoek zullen wij u duidelijk informeren over wat wij precies met uw persoonsgegevens doen.

Het Fysio Fitness Beilen kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door het Fysio Fitness Beilen voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

4. Cookies
Fysio Fitness Beilen maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Fysio Fitness Beilen de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5. Vragen of meer informatie
Om aanspraak te maken op een van bovenstaande rechten, of voor enige andere vraag over privacy, kunt u contact opnemen via onder vermelding van Privacyverklaring. U kunt dan rekenen op een snelle reactie en onze volledige medewerking binnen de gestelde, wettelijke, 4 weken termijn.